Związek Zawodowy Koszykarzy 

SYTUACJA ZAWODOWA KOSZYKARZY WYSTĘPUJĄCYCH W ROZGRYWKACH
LIGI ZAWODOWEJ KOSZYKÓWKI W POLSCE

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym analizę wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2020 roku przez Związek Zawodowy Koszykarzy wśród polskich zawodników występujących w rozgrywkach ligi zawodowej koszykówki organizowanej przez Polski Związek Koszykówki i Polską Ligę Koszykówki S.A.

POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polskiej Lidze Koszykówki S.A. (PLK) i klubom koszykarskim w niej występującym w przedmiocie porozumienia ograniczającego konkurencję, dotyczącego zasad wypowiadania umów zawodnikom i obniżania ich wynagrodzeń w związku z COVID-19. Związek Zawodowy Koszykarzy (ZZK) wskazywał na możliwą bezprawność porozumienia PLK i klubów w oświadczeniu z 20 marca 2020 roku. W ankiecie przeprowadzonej przez ZZK wśród koszykarzy występujących w klubach PLK 63.7% spośród ankietowanych uznało, że wspólne oświadczenie klubów PLK odnośnie "braku możliwości wypłacenia pełnych kontraktów zawodników" negatywnie wpłynęło na postawę klubów w zakresie realizacji zobowiązań umownych, względnie na ich postawę negocjacyjną wobec zawodników.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

O związku

Związek Zawodowy Koszykarzy (ZZK) jest organizacją,
której podstawowym celem jest obrona praw
i interesów zawodowych koszykarzy

Związek Zawodowy Koszykarzy (ZZK) jest organizacją, której podstawowym celem jest obrona wspólnych praw i interesów zawodowych koszykarzy.

ZZK powstał z inicjatywy czołowych polskich koszykarzy i reprezentantów Polski – Tomasza Gielo, Marcina Gortat, Karol Gruszeckiego, Adam Hrycaniuka, Łukasz Koszarka, Kamila Łączyńskiego, Krzysztof Sulimy, Szymona Szewczyka, Adama Waczyńskiego, Łukasza Wiśniewskiego i Przemysława Zamojskiego. Kwestie prawne powołania ZZK koordynował były koszykarz, a obecnie prawnik Hubert Radke. Inicjatywa poprzedzona była konsultacjami w środowisku koszykarzy. Pozytywne reakcje i głosy akcentujące potrzebę istnienia organizacji reprezentującej koszykarzy przesądziły o finalizacji inicjatywy.

ZZK powołany został 5 grudnia 2018 r., a następnie zarejestrowany w dniu 17 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu. ZZK jest jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją działająca na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Podstawowy cel swojej działalności ZZK zamierza realizować przede wszystkim poprzez dialog społeczny, a także przy wykorzystaniu instrumentów prawnych przysługujących ZZK jako ustawowemu reprezentantowi wszystkich koszykarzy w Polsce. W ten sposób chcielibyśmy doprowadzić do wypracowania sprawiedliwych i optymalnych w danych okolicznościach warunków zatrudnienia koszykarzy.

ZZK jest członkiem UE Athletes – organizacji skupiającej związki zawodowe i stowarzyszenia sportowców działające w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach EU Athletes ZZK współpracuje  z innymi związkami zawodowymi skutecznie reprezentującymi koszykarzy w Europie, m. in. czeskim CBHA, francuskim SNB, greckim PSAK, hiszpańskim ABP oraz włoskim GIBA. Podejmujemy także wspólne inicjatywy z polskimi organizacjami broniącymi interesów zawodników – Polskim Związkiem Piłkarzy oraz Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie.

Nasza działalnością chcemy sprawić, aby  #GłosZawodników był słyszalny!

Władze związku

Partnerzy